مصور الملکی

  1. خانه
  2. نمونه کارها

استاد حاج مصورالملکی

استاد حاج مصورالملکی  حسین مصورالملکی در تاریخ 1268 شمسی در شهر اصفهان متولد شد. استاد حاج مصورالملکی فرزند محمد حسن نقاش؛ پدر بزرگش زین العابدین نقاش و جدش محمد کریم…
فهرست