منار جنبان

  1. خانه
  2. نمونه کارها

منارجنبان اصفهان

بنای تاریخی منارجنبان در غرب اصفهان، به طرف نجف آباد و در خیابان آتشگاه واقع شده است. محلی که این بنا در آن قرار گرفته، در گذشته دهکده‌ای به نام کارلادان بوده که در حال حاضر جزء شهر اصفهان است و در نزدیکی محله‌ای به نام نصرآباد قرار دارد.

فهرست